Bài viết: Trung tướng Võ Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND VN
Tên của bạn:
Email của bạn:
Địa Chỉ:
Nội dung:
 
(Sử dụng bộ gõ tiếng Việt: )
Ý kiến phản hồi của độc giả sẽ được đăng ngay sau khi gửi, nếu đạt đủ các điều kiện sau: Xin cảm ơn!